Zadania z Olimpiady Matematycznej
Olimpiada I etap II etap III etap
Treści Rozwiązania Treści Rozwiązania Treści Rozwiązania
47 OM
48 OM
49 OM
50 OM
51 OM
52 OM
53 OM
54 OM
55 OM
56 OM
57 OM
58 OM
59 OM
60 OM
61 OM
62 OM
63 OM
64 OM
65 OM
66 OM
67 OM
68 OM
69 OM
70 OM
71 OM
72 OM

Tu można znaleźć treści zadań (w większości po angielsku) z Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej.

Tu można znaleźć treści zadań z Rumuńskich Mistrzostw w Matematyce.

Tu można znaleźć treści zadań (po słowacku) z wielu innych zawodów międzynarodowych.