Najczęstsze pytania
 1. Z czego można, a z czego nie można korzystać na zawodach?
  W czasie zawodów II i III stopnia nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych, notatników elektronicznych itp. Z ołówka można korzystać tylko przy robieniu rysunków. W rozwiązaniach nie wolno używać czerwonego ani zielonego koloru. Choć nie istnieje formalny zakaz, prosimy o nieużywanie tych dwóch kolorów również w pracach z I stopnia, bo sprawdzający używają tych kolorów zamieszczając swe uwagi na pracach.
  Warto wspomnieć, że komitety mogą dopuścić tablice matematyczne, np. przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wówczas takowe najczęściej są dostarczane przez Komitety Okręgowe.
 2. Co warto mieć ze sobą na zawodach?
  Przede wszystkim zegarek, który nie jest jednocześnie telefonem komórkowym. Można także wziąć coś do jedzenia, jednak często komitety dają przekąski i napoje uczestnikom.
 3. Jak powinno wyglądać rozwiązanie?
  Dokładny opis w zakładce dla ucznia.
 4. Czy rozwiązania można przysyłać e-mailem?
  Nie można.
 5. Czy zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wraz z pierwszą serią?
  Nie trzeba, można ją wysłać wraz z drugą lub trzecią serią. Jednak bardzo zalecamy wysyłanie jej od razu.
 6. Jeśli pomyliłam (em) się przy wpisywaniu danych na rozwiązaniach z zawodów I stopnia, to czy moje rozwiązania zostaną sprawdzone?
  Zadania są sprawdzane przez ludzi, więc o ile osobę da się zidentyfikować po danych w systemie, to nie należy się poważnie obawiać takiego scenariusza. Przypominamy jednak o konieczności zarejestrowania się na stronie Olimpiady przed wysłaniem rozwiązań.
 7. Czy można spisać dwa zadania na jednej kartce?
  Zdecydowanie nie. Bardzo często za sprawdzenie każdego z zadań odpowiada inna osoba – wówczas zadania są rozdzielane. Oczywiście jedno zadanie może być napisane na kilku kartkach.
 8. Czy można pisać dwustronnie, nawet jeśli jest to zrobione czytelnie?
  Nie. Prace mają być spisane jednostronnie – kartka ma zostać po jednej stronie pusta.
 9. Czy uczeń szkoły podstawowej może brać udział w Olimpiadzie?
  Tak. Uczniom szkoły podstawowej udawało się nawet dotrzeć do finału.
 10. Z jakich książek warto korzystać przygotowując się do Olimpiady?
  Zalecane tytuły można znaleźć pod: materiały przygotowawcze.
 11. Gdzie można zdobyć broszurki z poprzednich olimpiad?
  Sprawozdania z olimpiad nie są w sprzedaży, ale są rozsyłane do wszystkich szkół średnich w Polsce. Należy ich szukać w szkolnych bibliotekach lub pytać nauczycieli matematyki.
 12. W jakiej skali oceniane są zadania?
  Dokładny opis w zakładce dla ucznia.
 13. Czy mogę poznać swoje oceny z zawodów?
  Oceny z zawodów I stopnia nie są udostępniane za pomocą systemu Olimpiady.

  Oceny z zawodów II będą dostępne za pomocą systemu Olimpiady. Należy się w tym celu zalogować na stronie internetowej i wejść w zakładkę ,,Moje Oceny''. Oceny są udostępnianie w tym samym czasie co lista finalistów.

  Oceny z zawodów III stopnia każdy uczeń dostanie na zakończeniu zawodów. Będą także dostępne później dokładnie w tym samym miejscu co oceny z zawodów II stopnia.
 14. Czy udostępnione oceny są ostateczne?
  Od ocen z zawodów II i III stopnia można się odwoływać za pomocą strony internetowej Olimpiady. Dokładniejsze informacje na ten temat są zazwyczaj publikowane przy ogłaszaniu listy finalistów oraz na zakończeniu Olimpiady.
 15. Kiedy będą wyniki?
  Regulamin OM precyzuje, że wyniki zawodów I stopnia są ogłaszane najpóźniej 10 dni przed zawodami II stopnia. Pierwszy etap jest sprawdzany w okręgach – niektóre z nich zazwyczaj publikują wyniki wcześniej (zazwyczaj około dwóch tygodni).

  Termin publikacji listy finalistów i udostępnienia ocen zazwyczaj jest ogłaszany w okolicach zawodów 2 stopnia. Ostateczna lista finalistów – po rozpatrzeniu odwołań – pojawi się nie później niż tydzień przed finałem.

  Lista laureatów jest publikowana w dniu zakończenia OM – dwa dni po zawodach finałowych.