Bieżąca olimpiada

Z czego można, a z czego nie można korzystać na zawodach?

W czasie zawodów II i III stopnia nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych, notatników elektronicznych itp. Z ołówka można korzystać tylko przy robieniu rysunków. W rozwiązaniach nie wolno używać czerwonego ani zielonego koloru. Choć nie istnieje formalny zakaz, prosimy o nieużywanie tych dwóch kolorów również w pracach z I stopnia, bo sprawdzający używają tych kolorów zamieszczając swe uwagi na pracach.

Co warto mieć ze sobą na zawodach?

Przede wszystkim zegarek, który nie jest jednocześnie telefonem komórkowym.

Redagowanie i wysyłanie rozwiązań, wyniki

Jak powinno wyglądać rozwiązanie?

Dokładny opis w zakładce O Olimpiadzie.

Czy rozwiązania można przysyłać e-mailem?

Nie można.

Olimpiada — ogólnie

Czy gimnazjalista może brać udział w Olimpiadzie?

Jak najbardziej. Gimnazjalistom udawało się już nawet dotrzeć do finału.

Z jakich książek warto korzystać przygotowując się do Olimpiady?

Zalecane tytuły można znaleźć pod: literatura.

Gdzie można zdobyć broszurki z poprzednich olimpiad?

Sprawozdania z olimpiad nie są w sprzedaży, ale są rozsyłane do wszystkich szkół średnich w Polsce. Należy ich szukać w szkolnych bibliotekach lub pytać nauczycieli matematyki.

W jakiej skali oceniane są zadania?

Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego z dnia 5.01.2001 r. począwszy od zawodów II stopnia 52. OM została wprowadzona następująca skala ocen: Oczywiście powyższe opisy nie są precyzyjną definicją, pozwalają jednak przekazać ideę ustalania kryteriów punktowych przy ocenianiu zadań. O kolejności zawodników decyduje wyłącznie suma punktów. Zwrócić należy uwagę, że w tej skali nie występują oceny 1, 3 i 4.