Dla ucznia

Jak powinny wyglądać rozwiązania? Rozwiązania zawsze muszą być spisane jednostronnie. Na jednym arkuszu nie można zamieścić rozwiązań do dwóch różnych zadań – bardzo często różne zadania są sprawdzane przez różne zespoły. Na rozwiązaniach zadań z etapu korespondencyjnego należy zamieścić w lewym górnym rogu: Oprócz tego należy pamiętać o: Rozwiązania można spisywać zarówno ręcznie, jak i za pomocą komputera – w obu przypadkach należy dostarczyć je w formie papierowej pocztą. Poniżej udostępniamy przykładowe szablony, które mogą ułatwić redagowanie rozwiązań. Jeden z nich jest w formacie PDF – do spisywania ręcznego, drugi zaś jest plikiem LaTeX – może być przydatny przy zapisie na komputerze. Zwracamy uwagę na to, że używanie poniższych szablonów nie jest konieczne.

Pobierz szablon LaTeX


Pobierz szablon PDF

Na zawodach II i III stopnia uczniowie otrzymują specjalne arkusze – zarówno do brudnopisu, jak i czystopisu – i zostaną poinstruowani jak należy je wypełnić.


Skala ocen Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego z dnia 5.01.2001 r. począwszy od zawodów II stopnia 52. OM została wprowadzona następująca skala ocen: Oczywiście powyższe opisy nie są precyzyjną definicją, pozwalają jednak przekazać ideę ustalania kryteriów punktowych przy ocenianiu zadań. O kolejności zawodników decyduje wyłącznie suma punktów.
Obóz naukowy Na obóz naukowy zapraszane są osoby delegowane na zawody międzynarodowe oraz najlepsi uczestnicy finału z klas niematuralnych. Odbywa się on zazwyczaj na początku czerwca i trwa około dwóch tygodni. Zachęcamy do zapoznania się z broszurami z poprzednich obozów.
Zawody międzynarodowe Najlepsi uczestnicy Olimpiady Matematycznej mają szansę zakwalifikować się na różne zawody międzynarodowe. Decyzja co do zawodów, w których Polska w danym roku bierze udział, jak i sposobu wyłaniania reprezentacji, należy do Komitetu Głównego. Poniżej opisano zawody, na które KG OM delegował uczestników w ostatnich latach, oraz przedstawiono, w jaki sposób zazwyczaj wyłaniano reprezentacje. Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna – International Mathematical Olympiad – IMO Są to najbardziej prestiżowe zawody matematyczne dla uczniów na świecie. Każdy kraj może wystawić do sześciu zawodników. Konkurs odbywa się w dwóch czteroipółgodzinnych sesjach, podczas każdej z nich każdy z uczestników mierzy się samodzielnie z trzema zadaniami. Zadania oceniane są w skali od 0 do 7 punktów. Na podstawie sumy punktów ustalane są wyniki. Przyznawane są medale: złote, srebrne i brązowe. Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do większości zawodów sportowych, na IMO przyznaje się znacznie więcej medali niż trzy. Uczestnicy, którzy nie zdobyli medalu, ale w pełni poprawnie rozwiązali co najmniej jedno zadanie, otrzymują wzmiankę honorową. Zawody zazwyczaj odbywają się w lipcu. Do reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną kwalifikuje się sześciu najlepszych uczestników danej edycji Olimpiady. W historii OM zdarzały się przypadki, kiedy rozstrzygnięcie składu za pomocą wyników 2 i 3 etapu nie było możliwe i Komitet Główny zdecydował się na organizację obozu przygotowawczego, na którym odbywała się dogrywka. Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna – Middle European Mathematical Olympiad – MEMO W tych zawodach bierze udział około 10 krajów z Europy Środkowej. Zawody składają się z dwóch niezależnych części: indywidualnej i drużynowej. Podczas pierwszej z nich uczestnicy mierzą się z czterema zadaniami – po jednym z algebry, geometrii, kombinatoryki i teorii liczb – mając na to pięć godzin. Zawody drużynowe polegają na wspólnym – w obrębie jednej reprezentacji – rozwiązywaniu ośmiu zadań. Nagrody za zawody indywidualne są przyznawane analogicznie do Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, a na zawodach drużynowych przyznaje się po jednym medalu: złotym, srebrnym i brązowym. Olimpiada odbywa się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Na zawody jest kwalifikowana najlepsza szóstka uczestników, którzy są w klasie niematuralnej oraz nie są zakwalifikowani na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną. Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich – Baltic Way W zawodach biorą udział pięcioosobowe drużyny z północy Europy. Mają oni 4.5 godziny na rozwiązanie 20 zadań. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 5 punktów. Zawody te odbywają się na początku listopada. Polskę reprezentuje piątka najlepszych uczniów z klas niematuralnych, którzy nie są zakwalifikowani na IMO ani na MEMO. Mistrzostwa Rumunii w Matematyce – Romanian Masters of Mathematics – RMM Zawody te są organizowane przez Rumunię i przypominają formułą Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną. Zadania są w opinii wielu ludzi trudniejsze niż te na IMO. W tych zawodach bierze udział około 20 krajów z całego świata – w tym reprezentacje Rosji, Chin czy USA. Zawody te odbywają się na przełomie lutego i marca. Zazwyczaj na zawody kwalifikowane są cztery najlepsze osoby z klas niematuralnych. Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt – European Girls' Mathematical Olympiad – EGMO Formuła Olimpiady jest analogiczna do Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Mogą w niej wziąć udział jedynie osoby płci żeńskiej. W zawodach bierze udział kilkadziesiąt krajów, w tym kilkanaście spoza Europy. EGMO odbywa się na początku kwietnia. Reprezentacja Polski składa się z czterech kobiet z klas niematuralnych, które uzyskały najlepszy wynik na danej Olimpiadzie Matematycznej.