Jak wygląda Olimpiada?

Zawody Olimpiady są trójstopniowe:

Zawody stopnia I (wstępne)
polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w domu. Zadania te są w trzech seriach po cztery; rozwiązania zadań z kolejnych serii należy dostarczyć do odpowiedniego komitetu okręgowego w ustalonym terminie. Lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów stopnia II ogłaszana jest przed końcem stycznia. Żeby zakwalifikować się do zawodów II stopnia, nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań.
Zawody stopnia II (okręgowe)
odbywają się w okolicy lutego i mają formę egzaminu. Organizowane są przez komitety okręgowe (zadania są takie same w całej Polsce). Trwają dwa dni, każdego dnia jest pięć godzin na rozwiązanie trzech zadań.
Zawody stopnia III (centralne)
odbywają się w okolicy kwietnia. Mają formę czterodniowego wyjazdu, z czego pierwsze dwa dni poświęcone są na rozwiązywanie zadań (podobnie jak w zawodach II stopnia), a dwa następne — na różne atrakcje (w tym czasie komisja sprawdza rozwiązania). Ostatniego dnia odbywa się uroczyste zakończenie Olimpiady — ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Co daje Olimpiada?

Udział w finale Olimpiady Matematycznej daje: Laureaci mają zapewniony wstęp bez egzaminu na jeszcze większą liczbę wydziałów niż finaliści. Prócz tego sześcioro najlepszych stanowi delegację polską na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną, a kilkoro następnych — na Środkowoeuropejską Olimpiadę Matematyczną i Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich. Kilkanaście najlepszych osób jedzie na dwutygodniowy obóz naukowy Olimpiady Matematycznej.

Jak powinny wyglądać rozwiązania?

Rozwiązania zadań z zawodów stopnia I należy dostarczyć do siedziby odpowiedniego (czyli tego, w którym znajduje się szkoła, do której się uczęszcza) komitetu okręgowego. Rozwiązania poszczególnych zadań powinny być na oddzielnych arkuszach, zapisanych jednostronnie. W lewym górnym rogu każdego arkusza powinno znajdować się imię i nazwisko. Dodatkowo, w lewym górnym rogu każdego pierwszego arkusza danego zadania powinny znajdować się: