Aktualności
Treści zadań i szkice rozwiązań III etapu
Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami i szkicami rozwiązań III etapu LXXII Olimpiady Matematycznej.
Organizacja zawodów zdalnych III stopnia Olimpiady Matematycznej
Zawody zdalne III stopnia Olimpiady Matematycznej odbędą się na takich samych zasadach, jak zawody stopnia II, pod łączem Zoom wysłanym drogą mailową.

W zawodach zdalnych powinni wziąć udział uczestnicy przebywający na kwarantannie lub w izolacji. Zawodnik musi przedstawić odpowiednią dokumentację potwierdzającą zajście takiej sytuacji. Przy braku należytej dokumentacji praca nie będzie rozpatrzona, ale można dokumentację przedstawić po zawodach.

Oprócz tego do spotkania zdalnego powinni dołączyć ci uczestnicy zawodów stacjonarnych, którzy otrzymali od organizatorów polecenie pisania pod dodatkową kontrolą zdalną - dotyczy to generalnie osób, które piszą w niewielkich grupach bez udziału przedstawiciela Olimpiady Matematycznej.
Karty wzorów (tablice)
Szanowni uczestnicy zawodów trzeciego stopnia OM. W tym roku, wbrew przyzwyczajeniom, nie będzie wolno korzystać z żadnych tablic w czasie zawodów. Tak zdecydował KG OM w oparciu o regulamin zawodów, punkt 14 w dziale IV. Według niego KG może dopuścić tablice. Może i zwykle dopuszcza, ale sytuacja w tym roku jest wyjątkowa i w tym roku NIE dopuszcza. Zresztą nie na wiele zdałyby się one. Niżej podpisany jest też członkiem Komisji Zadaniowej OM.
Michał Krych
Informacja dot. organizacji zawodów III stopnia LXXII OM

Zawody III stopnia odbędą się w dniach 7 i 8 kwietnia br. stacjonarnie, ale w rozproszeniu. Główne miejsca zawodów są organizowane przez Komitety Okręgowe OM.
Każdy z uczestników zakwalifikowanych na zawody otrzyma drogą mailową (na używany do logowania adres, który widnieje w kwestionariuszu) informację, gdzie powinien się zgłosić.
Zawody odbywać się będą w godzinach 10:00 – 15:00. Rejestracja od godz. 9:30.

Każdy uczestnik przy rejestracji okazuje aktualną legitymację szkolną oraz wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania tutaj), które w przypadku osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego.
W razie niespełnienia tych warunków, uczeń nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.

Z uwagi na trwającą epidemię organizatorzy nie zapewniają uczestnikom wody ani poczęstunku, natomiast na sale będzie można wnieść swoją wodę i coś do zjedzenia.

Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do finału LXXII OM
Pojawiła się ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia LXXII OM. Do finału zostały zakwalifikowane 172 osoby.

Komisja Odwoławcza stwierdziła, że dwóch uczestników zawodów II stopnia przedstawiło niesamodzielne rozwiązania jednego z zadań i zdecydowała o obniżeniu ich ocen za to zadanie do 0.