Kontakt
W sprawach strony internetowej oraz w sprawach ogólnych Olimpiady:
kg@om.mimuw.edu.pl
Kontakt do komitetów okręgowych: