Zasłużeni dla olimpiady

Stefan Straszewicz - pierwszy przewodniczący OM

Profesor Straszewicz wręcza dyplom zwycięzcy XIII OM

Wspomnienie Komitetu Głównego
Wspomnienie wnuczki prof. Straszewicza, prof. Zofii Adamowicz o jej Dziadku

Andrzej Mąkowski

Andrzej Mąkowski na obozie w Zwardoniu

Wspomnienie Komitetu Głównego o Andrzeju Mąkowskim.

Kamil Duszenko

Kamil Duszenko

Wspomnienie Komitetu Głównego o Kamilu Duszence.

Jerzy Browkin

Profesor Jerzy Browkin zmarł 23 listopada 2015 roku. Był świetnym matematykiem, zajmował się głównie algebraiczną teorią liczb. Był także wieloletnim przewodniczącym Komitetu Okręgowego w Warszawie oraz przez wiele lat pisał rozwiązania zadań z kolejnych olimpiad, co zaowocowało wydaniem V i VI tomu zadań z Olimpiady Matematycznej.

Andrzej Schinzel

Andrzej Schinzel

Wspomnienie Komitetu Głównego o Andrzeju Schinzelu.