Zasłużeni dla olimpiady
Stefan Straszewicz – pierwszy przewodniczący OM

Profesor Straszewicz wręcza dyplom zwycięzcy XIII OM

Wspomnienie Komitetu Głównego
Wspomnienie wnuczki prof. Straszewicza, prof. Zofii Adamowicz o jej Dziadku
Andrzej Mąkowski

Andrzej Mąkowski na obozie w Zwardoniu

Wspomnienie Komitetu Głównego o Andrzeju Mąkowskim. Kamil Duszenko

Kamil Duszenko

Wspomnienie Komitetu Głównego o Kamilu Duszence. Jerzy Browkin Profesor Jerzy Browkin zmarł 23 listopada 2015 roku. Był świetnym matematykiem, zajmował się głównie algebraiczną teorią liczb. Był także wieloletnim przewodniczącym Komitetu Okręgowego w Warszawie oraz przez wiele lat pisał rozwiązania zadań z kolejnych olimpiad, co zaowocowało wydaniem V i VI tomu zadań z Olimpiady Matematycznej. Andrzej Schinzel

Andrzej Schinzel

Wspomnienie Komitetu Głównego o Andrzeju Schinzelu.