Ocena Zadanie
Liczba rozwiązań
Numer zadania123456
6 pkt.273209114498266157
5 pkt.2338610229
2 pkt.401270153723
0 pkt.280597636303521617