Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 19 października 2021 roku zmarł nasz kolega i przyjaciel, prof. dr. hab. Edmund Puczyłowski, jeden z założycieli Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej.

Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, był też jednym z twórców Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (obecnie Olimpiada Matematyczna Juniorów).

Zawodowo był związany z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Matematyki i Fizyki Politechniki Białostockiej. Był wybitnym matematykiem, specjalistą w zakresie algebry, który swoją pasją do matematyki zarażał wszystkich wokół. Zawsze chętnie angażował się w działania popularyzujące matematykę oraz pracę z nauczycielami. Wielokrotnie był wykładowcą Szkół Matematyki Poglądowej oraz inicjatorem organizacji konferencji SEM dla nauczycieli.

Odszedł człowiek niezwykle życzliwy, wielki popularyzator matematyki, głęboko zaangażowany w pracę z utalentowaną matematycznie młodzieżą.

Będzie nam Go bardzo brakowało!


prof. dr. hab. Edmund Puczyłowski