Dostępna jest już I oraz II seria pierwszego etapu 73. Olimpiady Matematycznej! Zachęcamy do zapoznania się z TREŚCIAMI i rozwiązywania. Pierwszy stopień składa się z trzech serii zadań. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia.
Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego OM w tym roku zadania pierwszego etapu będą publikowane w trzech grupach po cztery zadania. Należy je przesyłać do komitetów okręgowych w następujących terminach,:
  • I seria: do 15 października 2021,
  • II seria: do 8 listopada 2021,
  • III seria: do 30 listopada 2021.
Drobna zmiana regulaminu została zatwierdzona na wniosek KG OM przez Zarząd SEM-u.

Pierwsza seria zadań zostanie opublikowana 1 września, druga – 1 października, trzecia – 25 października.
Do wysyłanych rozwiązań zadań I etapu należy obowiązkowo dołączyć podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • formularz zgody dla osób nieletnich do pobrania tutaj,
  • formularz zgody dla osób pełnoletnich do pobrania tutaj.
Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komitetom Okręgowym sprawdzanie pracy.
Jeśli uczeń niepełnoletni nie może uzyskać wymaganej zgody, powinien dołączyć wyjaśnienie.

Na stronie działa system rejestracji na zawody pierwszego stopnia. Prosimy nadsyłających zadania o wpisanie tam swych danych nie później niż w momencie wysyłania rozwiązań do odpowiedniego komitetu okręgowego. Ponadto każdy uczeń po zalogowaniu może sprawdzić swój unikalny numer, który prosimy nanieść na rozwiązania zadań z I etapu OM wraz z innymi danymi wymaganymi w regulaminie OM.
Termin nadsyłania rozwiązań pierwszej serii mija 15 października. Rozwiązania zadań należy przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego terytorialnie dla szkoły. Uczestnicy z zagranicy przesyłają prace do komitetu okręgowego w Warszawie.
PLAKAT tegorocznej olimpiady jest dostępny do pobrania TUTAJ. Można go wydrukować i wywiesić w szkole.

Uczestnicy finału dostaną:

  • maksymalną ocenę z matury z matematyki,
  • prawo wstępu na wiele wyższych uczelni zgodnie z decyzjami ich senatów.