Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami i szkicami rozwiązań III etapu LXXII Olimpiady Matematycznej.