Zawody zdalne III stopnia Olimpiady Matematycznej odbędą się na takich samych zasadach, jak zawody stopnia II, pod łączem Zoom wysłanym drogą mailową.

W zawodach zdalnych powinni wziąć udział uczestnicy przebywający na kwarantannie lub w izolacji. Zawodnik musi przedstawić odpowiednią dokumentację potwierdzającą zajście takiej sytuacji. Przy braku należytej dokumentacji praca nie będzie rozpatrzona, ale można dokumentację przedstawić po zawodach.

Oprócz tego do spotkania zdalnego powinni dołączyć ci uczestnicy zawodów stacjonarnych, którzy otrzymali od organizatorów polecenie pisania pod dodatkową kontrolą zdalną - dotyczy to generalnie osób, które piszą w niewielkich grupach bez udziału przedstawiciela Olimpiady Matematycznej.