Szanowni uczestnicy zawodów trzeciego stopnia OM. W tym roku, wbrew przyzwyczajeniom, nie będzie wolno korzystać z żadnych tablic w czasie zawodów. Tak zdecydował KG OM w oparciu o regulamin zawodów, punkt 14 w dziale IV. Według niego KG może dopuścić tablice. Może i zwykle dopuszcza, ale sytuacja w tym roku jest wyjątkowa i w tym roku NIE dopuszcza. Zresztą nie na wiele zdałyby się one. Niżej podpisany jest też członkiem Komisji Zadaniowej OM.
Michał Krych