Zawody III stopnia odbędą się w dniach 7 i 8 kwietnia br. stacjonarnie, ale w rozproszeniu. Główne miejsca zawodów są organizowane przez Komitety Okręgowe OM.
Każdy z uczestników zakwalifikowanych na zawody otrzyma drogą mailową (na używany do logowania adres, który widnieje w kwestionariuszu) informację, gdzie powinien się zgłosić.
Zawody odbywać się będą w godzinach 10:00 – 15:00. Rejestracja od godz. 9:30.

Każdy uczestnik przy rejestracji okazuje aktualną legitymację szkolną oraz wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania tutaj), które w przypadku osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego.
W razie niespełnienia tych warunków, uczeń nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.

Z uwagi na trwającą epidemię organizatorzy nie zapewniają uczestnikom wody ani poczęstunku, natomiast na sale będzie można wnieść swoją wodę i coś do zjedzenia.