Zwracam uwagę zawodników na zdanie z punktu IV.12 regulaminu OM: Prośba musi zawierać merytoryczne uzasadnienie.. Spełnienie tego warunku jest konieczne. Hipotezy: moje rozwiązanie jest na pewno dobre i zapewne tylko przez pomyłkę wpisano 0, nie mogą być potraktowane jako merytoryczne uzasadnienia. Trzeba wyraźnie napisać na czym polega rozwiązanie.
Michał Krych