Została przygotowana instrukcja dla uczestników II etapu Olimpiady Matematycznej, którą można pobrać tutaj. Prosimy wszystkie osoby zakwalifikowane o zapoznanie się z nią.

Informujemy również, że w środę 10.02 o godz. 19 planowana jest próba techniczna II etapu na platformie Zoom. Linki do spotkań uczestnicy otrzymają na adres email od opiekunów.