W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej na wniosek Komitetu Głównego OM wprowadził zmiany do regulaminu OM, których celem jest umożliwienie przeprowadzenia zawodów pomimo trudności spowodowanych pandemią. Ostateczne decyzje będą podejmowane w zależności od sytuacji i decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Informacje będą umieszczane na stronie Olimpiady Matematycznej.