Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 2.11.2020 r. odszedł nasz kolega i przyjaciel prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski.
Andrzej był jednym z założycieli Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej oraz pracował w Zarządzie SEM. Przez wiele lat działał aktywnie w Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej i Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej Juniorów. Był wieloletnim opiekunem polskiej reprezentacji na Olimpiadzie Matematycznej Państw Europy Środkowej, a wcześniej na zawodach polsko-austriackich. Był bardzo pracowity, przebijał się przez trudnoczytelne prace finalistów OM, często prawie do rana. Układał również zadania olimpijskie.
Odszedł człowiek niezwykle życzliwy i bardzo zaangażowany w prace związane z edukacją matematyczną.

Andrzej Fryszkowski