Dostępne są już zadania pierwszego etapu 72. Olimpiady Matematycznej! Zachęcamy do zapoznania się z TREŚCIAMI i rozwiązywania. Pierwszy stopień składa się z trzech serii zadań. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia.
WAŻNA INFORMACJA dla uczestników LXXII OM
Do wysyłanych rozwiązań zadań I etapu należy obowiązkowo dołączyć podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • formularz zgody dla osób nieletnich do pobrania tutaj
  • formularz zgody dla osób pełnoletnich do pobrania tutaj
Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komitetom Okręgowym sprawdzanie pracy.
Jeśli uczeń niepełnoletni nie może uzyskać wymaganej zgody, powinien dołączyć wyjaśnienie.
Na stronie działa system rejestracji na zawody pierwszego stopnia. Prosimy nadsyłających zadania o wpisanie tam swych danych nie później niż w momencie wysyłania rozwiązań do odpowiedniego komitetu okręgowego. Ponadto każdy uczeń po zalogowaniu może sprawdzić swój unikalny numer, który prosimy nanieść na rozwiązania zadań z I etapu OM wraz z innymi danymi wymaganymi w regulaminie OM.

Termin nadsyłania rozwiązań pierwszej serii mija 30 września. Rozwiązania zadań należy przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego terytorialnie dla szkoły. Uczestnicy z zagranicy przesyłają prace do komitetu okręgowego w Warszawie.

Uczestnicy finału dostaną:

  • maksymalną ocenę z matury z matematyki,
  • prawo wstępu na wiele wyższych uczelni zgodnie z decyzjami ich senatów.
Zwycięzcy będą reprezentować Polskę w:
  • LXII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej,
  • XV Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej,
  • Zawodach Państw Bałtyckich 2021,
  • XI Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt na Węgrzech w 2022 r.,
  • XIII Międzynarodowych Mistrzostwach Rumunii w Matematyce.