Komitet Główmy OM zdecydował przyznać nagrody finansowe za osiągnięcia na zawodach II stopnia 71 OM finalistom, którzy uzyskali najlepsze wyniki - wyróżnienia I, II i III stopnia:

  • wyróżnionym I stopnia w wysokości 1000 zł,
  • wyróżnionym II stopnia w wysokości 600 zł,
  • wyróżnionym III stopnia w wysokości 300 zł

oraz dwie nagrody specjalne im. Andrzeja Mąkowskiego w wysokości po 300 zł.