Z powodu zaistniałej sytuacji tegoroczne zaświadczenia finalisty i koszulki będą wysyłane pocztą. Z tego powodu prosimy wszystkich finalistów o wypełnienie formularza wysłanego e-mailem oraz o sprawdzenie, czy adres zamieszkania podany w kwestionariuszu zawodnika jest poprawny.

Obie czynności prosimy wykonać do 19.04.2020 r.