Regulamin programu stypendialnego Mistrzowie Matematyki - Stypendia Fundacji mBanku przewiduje przyznawanie stypendiów motywacyjnych laureatom Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów na postawie wyników zawodów III stopnia, które w związku z sytuacją epidemiologiczną w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się. Decyzją fundatora stypendiów, Fundacji mBanku, stypendia w programie stypendialnym Mistrzowie Matematyki w roku 2020 nie będą przyznawane.