Minister Edukacji Narodowej zdecydował (jest jego rozporządzenie Dz. Ust. z dnia 25 marca 2020, poz. 530), że w tym roku szkolnym finały olimpiad przedmiotowych nie odbędą się i w związku z tym nie będą wyłaniani laureaci olimpiad. Zgodnie z tym rozporządzeniem i Regulaminem OM Komitet Główny zdecyduje o sposobie kwalifikowania osób do reprezentacji Polski na te międzynarodowe zawody, które się odbędą. To samo dotyczy ewentualnych obozów. Jednak musimy wcześniej dowiedzieć się, co naprawdę się stanie, a tego chwilowo nikt nie wie. Nie należy oczekiwać żadnych naszych decyzji przed 14 kwietnia (pierwszy wtorek po lanym poniedziałku), a to nie znaczy, że wtedy już będziemy w stanie coś konkretnego ogłosić, a jedynie to, że wcześniej na pewno niczego nie ogłosimy.
Michał Krych