Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizacja finałów olimpiad przedmiotowych stoi pod znakiem zapytania. Do czasu ogłoszenia przez Ministra Edukacji oficjalnej decyzji, KG OM nie podejmuje żadnych działań związanych z odwołaniem trzeciego etapu. W normalnym trybie dokonujemy kwalifikacji do zawodów finałowych. Decyzja o zakwalifikowaniu do finału oznacza, że finalista nabywa uprawnienia zgodne z przepisami państwowymi oraz prawo do przyjęcia na różne kierunki studiów zgodnie z decyzjami władz uczelni. Przypominamy, że do soboty 28 marca można ewentualnie odwoływać się od ocen. Zwracamy uwagę na to, że odwołania powinny zawierać merytoryczne argumenty. Nieuzasadnione prośby o powtórne sprawdzenie nie będą rozpatrywane. Terminy rozpatrywanie odwołań pozostają niezmienione, w związku z czym 14 kwietnia pojawi się ostateczna lista finalistów. W zależności od decyzji MEN, wyniki zawodów II stopnia mogą być podstawą do ewentualnego przyznania tytułu laureata. Nie jest w tej chwili jasne, czy zawody międzynarodowe, w tym Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna, się odbędą, a jeśli tak się stanie, to czy w zaplanowanych terminach. O wszelkich decyzjach (w tym o ewentualnych zasadach kwalifikacji) będziemy powiadamiać uczestników OM, gdy tylko będzie to możliwe.