W dniach 24--26 maja 2019 w Krakowie odbył się obóz przygotowawczy przed 60 Międzynarodową Olimpiadą Matematyczną (International Mathematical Olympiad, w skrócie IMO), która odbędzie się w połowie lipca w Bath (Wielka Brytania). Na obóz zaproszono 10 osób. Czworo z nich zostało zakwalifikowanych do reprezentacji Polski na IMO na podstawie wyników finału tegorocznej OM. Dla pozostałych sześciu osób obóz ten stanowił dogrywkę mającą wyłonić pozostałych dwóch członków polskiej drużyny.

Najlepsze wyniki na obozie w Krakowie uzyskali Jan Fornal oraz Kamil Galewski. Dzięki temu będą reprezentować Polskę na IMO wraz z Juliuszem Baneckim, Justyną Jaworską, Tomaszem Ślusarczykiem i Radosławem Żakiem. Znajomość pełnego składu na IMO pozwoliła wyłonić reprezentacje na pozostałe zawody międzynarodowe. Pełną informację o tych składach można znaleźć tutaj.

Obóz przygotowawczy został sfinansowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.