Uczestnicy finału, którzy złożyli odwołania, mogą już zapoznać się z odpowiedziami komisji odwoławczej. W związku z rozpatrzeniem odwołań, jedna osoba uzyskała tytuł laureata stopnia IV.