Liczby ocen za poszczególne zadania
Ocena Zadanie
Liczba rozwiązań
Numer zadania 1 2 3 4 5 6
6 pkt. 86 20 9 113 11 6
5 pkt. 3 0 0 1 2 1
2 pkt. 6 2 0 3 2 3
0 pkt. 31 104 117 9 111 116
Liczba osób, które uzyskały daną lub większą sumę punktów.
Wynik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Liczba osób 127 124 124 122 122 121 121 93 93 88 88 88 84 38 37 34 34 34
Wynik 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Liczba osób 33 10 10 8 8 8 7 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0