Zakończyły się oba dni zawodów III stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami oraz ich rozwiązaniami.