Liczby ocen za oddane rozwiązania poszczególnych zadań
Ocena Zadanie
Liczba rozwiązań
Numer zadania 1 2 3 4 5 6
6 pkt. 420 220 47 266 106 67
5 pkt. 36 25 1 101 2 8
2 pkt. 91 25 3 216 30 9
0 pkt. 229 513 698 173 638 624
Liczba osób, które uzyskały daną lub większą sumę punktów.
Wynik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Liczba osób 797 693 693 601 601 573 547 486 463 386 382 367 327 257 246 215 215 203
Wynik 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Liczba osób 188 127 121 98 98 97 89 46 45 40 40 38 35 10 10 9 9 9 5