Po sprawdzeniu odwołań Komisja Odwoławcza podjęła decyzję o zmianie 6 ocen, co wpłynęło na liczbę laureatów -- Jakub Dobrowolski został laureatem III stopnia. Lista laureatów oraz oceny są już uaktualnione, każdy uczestnik, który złożył odwołanie przez system, ma odpowiedź dostępną po zalogowaniu.