Komitet Główny Olimpiady Matematycznej podjął decyzję, aby do zawodów III stopnia 74 Olimpiady Matematycznej zakwalifikować osoby, które uzyskały co najmniej 19 punktów.

Uczestnicy zawodów II stopnia mogą już sprawdzić swoje oceny po zalogowaniu w systemie.

Odwołania, zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, można złożyć w systemie do dnia 9 marca do godziny  10.

Lista finalistów 74 Olimpiady Matematycznej zostanie opublikowana po zakończeniu rozpatrywania odwołań, nie później niż 17 marca.