Uczestników zawodów II stopnia prosimy o zapoznanie się z kolejnymi informacjami dotyczącymi zawodów II stopnia.

Przypominamy wszystkim zakwalifikowanym o wypełnieniu kwestionariusza osobowego, dostępnego po zalogowaniu w systemie.