Już po raz drugi Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej - organizator OM - ze środków uzyskanych z darowizny Fundacji mBanku przyznało najlepszym laureatom Olimpiady Matematycznej stypendia motywacyjne w ramach programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” Fundacji mBanku.

Stypendia przyznane zostały na podstawie wyników zawodów trzeciego stopnia LXX OM (2018/19), a ich wysokość zależy od liczby punktów uzyskanych w zawodach finałowych, (szczegóły w Regulaminie).

Stypendia będą wypłacane od września 2019 r. w czterech równych ratach co trzy miesiące. Warunkiem otrzymania stypendium jest wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie do dnia 15 maja 2019 r. oświadczenia. Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres biura Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej: Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8, p. 610, 00-656 Warszawa.