Wszystkim uczestnikom zawodów I stopnia przypominamy o obowiązku załączenia podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych do co najmniej jednej z serii wysyłanych rozwiązań zadań:

  • formularz zgody dla osób niepełnoletnich, dostępny do pobrania tutaj,
  • formularz zgody dla osób pełnoletnich, dostępny do pobrania tutaj.
Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komitetom Okręgowym sprawdzanie pracy.
Jeśli uczeń niepełnoletni nie może uzyskać wymaganej zgody, powinien dołączyć wyjaśnienie lub skontaktować się z Komitetem Okręgowym.

Przypominamy również o zarejestrowaniu się w systemie Olimpiady.