Pojawiły się pytania dotyczące pojęcia łamanej.

Odcinki tworzące łamaną nie mogą się powtarzać, ale mogą się przecinać oraz mieć wspólne końce (również wtedy, gdy nie są kolejnymi odcinkami łamanej).