Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, organizuje seminarium dla nauczycieli poświęcone Olimpiadzie Matematycznej. Celem seminarium jest zaznajomienie nauczycieli z wybranymi zadaniami olimpijskimi i technikami ich rozwiązywania. Ma to ułatwić przyszłą pracę z uczniami w ramach szkolnych kółek matematycznych.

Zapisy na seminarium odbywają się drogą mailową – osoby chcące wziąć w nim udział prosimy o wysłanie wiadomości pod adres seminarium@om.mimuw.edu.pl

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 września 2022 w godzinach 17:30-19:00 na platformie Zoom.