Zadanie wywołało pytania. Otóż należy rozumieć, że nieskończona szachownica to płaszczyzna podzielona poziomymi i pionowymi prostymi na kwadraty o boku 1. Polami szachownicy są kwadraty o boku 1, na które została podzielona płaszczyzna.