Zawody I stopnia 74 Olimpiady Matematycznej będą podzielone na trzy serie, po cztery zadania w każdej z nich. Serie będą publikowane sukcesywnie, zgodnie z datami zamieszczonymi w terminarzu.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Matematycznej należy:

 1. wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej Olimpiady,
 2. unikalny numer uczestnika, uzyskany po zalogowaniu w systemie, nanieść na każde z wysyłanych rozwiązań,
 3. rozwiązania zadań, podpisane zgodnie z instrukcją w pliku z ich treściami, przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego terytorialnie dla szkoły; Uczestnicy z zagranicy przesyłają prace do komitetu okręgowego w Warszawie. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań.
 4. do rozwiązań zadań zawodów I stopnia obowiązkowo załączyć podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  • formularz zgody dla osób niepełnoletnich, dostępny do pobrania tutaj,
  • formularz zgody dla osób pełnoletnich, dostępny do pobrania tutaj.
  Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komitetom Okręgowym sprawdzanie pracy.
  Jeśli uczeń niepełnoletni nie może uzyskać wymaganej zgody, powinien dołączyć wyjaśnienie.

Dostępne są już zadania z pierwszej serii. Mamy nadzieję, że ich rozwiązywanie dostarczy wiele satysfakcji. Powodzenia!