Komitet Główny zakończył rozpatrywanie odwołań – z odpowiedziami uczniowie mogą zapoznać po zalogowaniu w systemie Olimpiady. Podwyższone zostały oceny dwóch prac. Zmiany nie miały wpływu ani na przyznane tytuły, ani na składy reprezentacji na zawody międzynarodowe.