Ocena Zadanie
Liczba rozwiązań
Numer zadania123456
6 pkt.137114145362
5 pkt.511030
2 pkt.2215165
0 pkt.2015015813108156