Materiały przygotowawcze
Poniższa lista zawiera możliwe do zdobycia materiały, które mogą posłużyć do przygotowania się do Olimpiady. Lista będzie aktualizowana.

Dla osób niemających żadnego doświadczenia w matematyce olimpijskiej większość poniższych materiałów może okazać się zbyt trudna. Polecamy w takim wypadku zapoznać się z materiałami polecanymi przez Olimpiadę Matematyczną Juniorów.
Książki – zadania z ubiegłych olimpiad
 • Jerzy Browkin
  Zadania z olimpiad matematycznych, tom 5 i tom 6
 • Jerzy Browkin, Jan Rempała, Stefan Straszewicz
  25 lat Olimpiady Matematycznej
 • Maciej Bryński
  Olimpiady Matematyczne, tom 7
 • Marcin E. Kuczma
  Olimpiady matematyczne, tom 8
 • Sprawozdania z ubiegłych Olimpiad Matematycznych
  Z Olimpiad 1-59 oraz 61 i 62 OM wydano sprawozdania. Zawierają one informacje o przebiegu Olimpiady, zawodów międzynarodowych oraz zadania wraz z rozwiązaniami. Broszury były rozsyłane do każdej szkoły w Polsce, więc znajdują się w wielu bibliotekach szkolnych.
Książki – pozostałe
 • Adam Neugebauer, Beata Bogdańska, Mateusz Goślinowski
  Matematyka olimpijska (seria)
  Seria składa się z czterech tomów – Algebra i Teoria Liczb (żółty), Geometria (zielony), Kombinatoryka (czerwony) oraz Równania i Nierówności (niebieski). Książki zawierają bardzo wiele teorii wraz z przykładami i ćwiczeniami.
 • Henryk Pawłowski
  Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata (seria)
  Seria składa się z trzech tomów – Teoria liczb, algebra i elementy analizy matematycznej (niebieski), Planimetria i stereometria (różowy) oraz Trygonometria i geometria (żółty). Są to zbiory zadań wraz z rozwiązaniami. Zadania są zaczerpnięte z olimpiad spoza Polski.
 • Biblioteczka SEM (seria)
  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, organizator Olimpiady, wydaje swoją serię książek. Obecnie wydano 7 pozycji – ostatnie to ,,Matematyczna Liga Zadaniowa'', ,,Zbiór zadań z geometrii przestrzennej'' oraz ,,Wokół obrotów''.
 • Lev Kurlyandchik
  Wędrówki po Krainie Nierówności (seria)
  W trzech tomach autor omawia metody wykazywania nierówności. Każdy z rozdziałów podzielony jest na paragrafy. Paragraf zawsze zaczyna się wstępem, w którym omawiana jest odpowiednia metoda lub typ nierówności. Każda z metod jest ilustrowana przykładami. Dalej umieszczona jest seria zadań związanych z danym tematem. Rozdział kończy się pełnymi rozwiązaniami wszystkich zamieszczonych w nim zadań.
 • Lev Kurlyandchik
  Kącik Olimpijski (seria)
  Seria składa się z czterech tomów, każdy zawiera zadania olimpijskie na trzech poziomach trudności.
 • Witold Bednarek
  Zadania z teorii liczb dla olimpijczyków
  Zbiór zadań skierowany do uczniów szkół średnich przygotowujących się do olimpiady matematycznej. Na początku książki podane są podstawowe informacje teoretyczne, przydatne w rozwiązywaniu zamieszczonych zadań. Prawie wszystkie zadania mają szczegółowe rozwiązania. W rozdziale Problemy autorskie zawarte są dość trudne zadania do całkowicie samodzielnego rozwiązywania, a także otwarte hipotezy. Na końcu książki znajduje się Dodatek, na który składają się wybrane zagadnienia teorii liczb.
Strony internetowe
 • https://artofproblemsolving.com/community
  Najważniejsze forum dotyczące olimpiad matematycznych na świecie. Znajduje się tam największy zbiór zadań z olimpiad zagranicznych i międzynarodowych. Strona w języku angielskim.
 • Strona Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej
  Strona w języku angielskim. Zawiera wyniki ubiegłych olimpiad międzynarodowych oraz zadania. Warte uwagi są shortlisty, również dostępne w zakładce ,,Problems'', gdyż zawierają one rozwiązania.
 • Strona Słowackiej Olimpiady Matematycznej
  Strona w językach: słowackim i angielskim. Można znaleźć na niej wyniki wielu zawodów międzynarodowych, w których biorą udział również Polacy.
 • https://imomath.com/
  Strona w języku angielskim. Na tej stronie zamieszczono zadania z dawnych olimpiad oraz trochę materiałów przygotowawczych.
Materiały z obozów naukowych
 • Obozy Naukowe OM
  Obóz Naukowy OM odbywa się raz do roku. Uczestniczą w nim osoby, które najlepiej wypadły na finale OM. Z każdego takiego obozu wydawana jest broszura. Jest to świetne źródło zadań, raczej są to zadania trudniejsze. W każdej broszurze znajdują się statystyki – każdy może zobaczyć jak obozowicze poradzili sobie z każdym z zadań.
 • Obozy Naukowe OMJ
  Są to młodsze wersje obozu Olimpiady Matematycznej, prowadzone są na dwóch poziomach trudności. Mimo że są to obozy dla młodszych uczniów, wiele zadań stamtąd może sprawić trudność nawet całkiem doświadczonym olimpijczykom z liceum.
Artykuły Wielu pasjonatów matematyki olimpijskiej tworzy swoje materiały przygotowawcze w formie krótszych publikacji – czy to materiałów rozdawanych uczestnikom w trakcie wykładów, czy to innego typu opracowań wrzucanych do sieci.
 • Strona dr. Dominika Burka
  Zamieszczona są na niej: praca ,,Dwustosunek i biegunowe'' oraz broszury z obozów naukowych organizowanych przez licea z południa Polski.
 • Wstęp do matematyki olimpijskiej
  Zawiera 24 rozdziały, każdy ze wstępem teoretycznym oraz zestawem zadań. Do każdego z zadań dołączono trzy podpowiedzi i rozwiązania.
 • Strona Evana Chena
  Strona w języku angielskim. Artykuły Evana Chena są cenione przez matematyczną społeczność olimpijską na całym świecie. Opublikował on, chociażby ,,Bashing Geometry with Complex Numbers'' oraz ,,Barycentric Coordinates in Olympiad Geometry'' – poradniki dot. rozwiązywania zadań z geometrii metodami algebraicznymi.
 • Strona dr. Yufei Zhao
  Strona w języku angielskim. Zamieszczone są na niej artykuły z różnych dziedzin – dla przykładu geometryczne ,,Cyclic Quadrilaterals—The Big Picture'' oraz ,,Three Lemmas in Geometry''.
Inne
 • Miesięcznik Delta
  http://www.deltami.edu.pl
  ,,Delta'' to czasopismo wydawane przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Znajduje się w nim wiele artykułów, które mogą zainteresować olimpijczyka. Chociażby serie Deltoid czy Kącik początkującego Olimpijczyka. Miesięcznik ma swoją stronę internetową, na której również publikowane są artykuły.
 • Zadania z ubiegłych lat
  Nie ma lepszego sposobu na przygotowanie się do Olimpiady niż rozwiązywanie zadań z jej poprzednich edycji. Zachęcamy także do zapoznania się z zakładką poprzednie olimpiady , gdzie można zobaczyć jak trudne okazały się zadania dla uczniów piszących daną olimpiadę.
 • Literatura polecana przez OMJ
  Zachęcamy do spojrzenia na inne publikacje, które poleca Olimpiada Matematyczna Juniorów.