Literatura
Poniżej znajduje się wykaz literatury przydatnej w przygotowaniach do udziału w Olimpiadzie Matematycznej. Lista będzie uzupełniana w miarę pojawiania się nowych tytułów.