Aktualności
Stypendia Fundacji mBanku na rok 2020
Regulamin programu stypendialnego Mistrzowie Matematyki - Stypendia Fundacji mBanku przewiduje przyznawanie stypendiów motywacyjnych laureatom Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów na postawie wyników zawodów III stopnia, które w związku z sytuacją epidemiologiczną w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się. Decyzją fundatora stypendiów, Fundacji mBanku, stypendia w programie stypendialnym Mistrzowie Matematyki w roku 2020 nie będą przyznawane.
Bez Finału
Minister Edukacji Narodowej zdecydował (jest jego rozporządzenie Dz. Ust. z dnia 25 marca 2020, poz. 530), że w tym roku szkolnym finały olimpiad przedmiotowych nie odbędą się i w związku z tym nie będą wyłaniani laureaci olimpiad. Zgodnie z tym rozporządzeniem i Regulaminem OM Komitet Główny zdecyduje o sposobie kwalifikowania osób do reprezentacji Polski na te międzynarodowe zawody, które się odbędą. To samo dotyczy ewentualnych obozów. Jednak musimy wcześniej dowiedzieć się, co naprawdę się stanie, a tego chwilowo nikt nie wie. Nie należy oczekiwać żadnych naszych decyzji przed 14 kwietnia (pierwszy wtorek po lanym poniedziałku), a to nie znaczy, że wtedy już będziemy w stanie coś konkretnego ogłosić, a jedynie to, że wcześniej na pewno niczego nie ogłosimy.
Michał Krych
Lista finalistów LXXI OM
Pojawiła się lista finalistów LXXI OM. W tym roku zostały zakwalifikowane wszystkie osoby, które zdobyły co najmniej 16 punktów. Serdecznie gratulujemy! Odwołania można składać w panelu uczestnika do 28 marca 2020 włącznie.

Uczniów, którzy mają problemy techniczne ze złożeniem odwołania prosimy niezwłocznie o mail do ADMINISTRACJI STRONY (adres e-mail znajduje się na stronie w zakładce Kontakt).

Finał LXXI OM
Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizacja finałów olimpiad przedmiotowych stoi pod znakiem zapytania. Do czasu ogłoszenia przez Ministra Edukacji oficjalnej decyzji, KG OM nie podejmuje żadnych działań związanych z odwołaniem trzeciego etapu. W normalnym trybie dokonujemy kwalifikacji do zawodów finałowych. Decyzja o zakwalifikowaniu do finału oznacza, że finalista nabywa uprawnienia zgodne z przepisami państwowymi oraz prawo do przyjęcia na różne kierunki studiów zgodnie z decyzjami władz uczelni. Przypominamy, że do soboty 28 marca można ewentualnie odwoływać się od ocen. Zwracamy uwagę na to, że odwołania powinny zawierać merytoryczne argumenty. Nieuzasadnione prośby o powtórne sprawdzenie nie będą rozpatrywane. Terminy rozpatrywanie odwołań pozostają niezmienione, w związku z czym 14 kwietnia pojawi się ostateczna lista finalistów. W zależności od decyzji MEN, wyniki zawodów II stopnia mogą być podstawą do ewentualnego przyznania tytułu laureata. Nie jest w tej chwili jasne, czy zawody międzynarodowe, w tym Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna, się odbędą, a jeśli tak się stanie, to czy w zaplanowanych terminach. O wszelkich decyzjach (w tym o ewentualnych zasadach kwalifikacji) będziemy powiadamiać uczestników OM, gdy tylko będzie to możliwe.
Sprawozdanie z RMM 2020
Pojawiło się sprawozdanie z 12. Rumuńskich Mistrzostw w Matematyce. Zachęcamy do jego przeczytania.