Aktualności
Stypendia Fundacji mBanku na rok 2022

Już po raz czwarty Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej – organizator OM – ze środków uzyskanych z darowizny Fundacji mBanku przyznało najlepszym laureatom Olimpiady Matematycznej stypendia motywacyjne w ramach programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” Fundacji mBanku. Stypendia przyznane zostały na podstawie wyników zawodów trzeciego stopnia LXIII OM (2021/22), a ich wysokość zależy od liczby punktów uzyskanych w zawodach finałowych, zgodnie z poniższą listą.

  • 30-31 punktów – roczne stypendium w wysokości 2000 zł,
  • 22-29 punktów – roczne stypendium w wysokości 1500 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z listą stypendystów.

Stypendia będą wypłacane od września 2022 r. w czterech równych ratach co trzy miesiące. Warunkiem otrzymania stypendium jest wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie do dnia 30 lipca 2022 r. oświadczenia. Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres biura Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej ul. Śniadeckich 8, p. 610, 00-656 Warszawa.

Oświadczenie Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej zdecydowanie nie zgadza się z decyzją podjętą przez Jury Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej o dopuszczeniu 6 uczniów z Rosji do startu w IMO 2022. Przedstawiciel Polski głosował przeciwko zmianie regulaminowej umożliwiającej start Rosji w zawodach.

Co prawda dopuszczeni uczniowie mają startować tylko zdalnie i tylko jako indywidualni uczestnicy a nie drużyna, to na kartach historii zapisze się uczestnictwo uczniów reprezentujących bezwzględnego agresora w wojnie przeciw niepodległej Ukrainie. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej jest przeciwny udziałowi uczniów z Rosji i z Białorusi w jakiejkolwiek formie w IMO 2022. Rozumiemy, że nasz protest może krzywdzić uzdolnionych matematycznie reprezentantów Rosji i Białorusi, ale w tej chwili najważniejszym celem całego cywilizowanego świata jest zatrzymanie zabijania tysięcy niewinnych i często bezbronnych ludzi na Ukrainie.

8 marca w Charkowie podczas ostrzału artyleryjskiego zginęła Julia Zdanowska. Ta 21 letnia dziewczyna w 2017 roku reprezentowała Ukrainę na EGMO i zdobyła srebrny medal. Była bardzo zdolną młodą osobą, która mogła wnieść do życia swojej ojczyzny tyle dobrego. Niestety decyzją rosyjskich oprawców unicestwiono to młode piękne życie. Widząc zdjęcia uśmiechniętej Julii wszyscy powinniśmy protestować. Nie możemy milczeć ...

Mamy nadzieję, że protesty takie jak ten ze wszystkich środowisk w końcu dotrą do społeczeństwa rosyjskiego i białoruskiego, i wniosą choćby mały przyczynek do zakończenia wojny.

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej