Aktualności
Stypendia Fundacji mBanku na rok 2021

Już po raz trzeci Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej - organizator OM - ze środków uzyskanych z darowizny Fundacji mBanku przyznało najlepszym laureatom Olimpiady Matematycznej stypendia motywacyjne w ramach programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” Fundacji mBanku.

Stypendia przyznane zostały na podstawie wyników zawodów trzeciego stopnia LXXII OM (2020/21), a ich wysokość zależy od liczby punktów uzyskanych w zawodach finałowych, (szczegóły w Regulaminie).

Stypendia będą wypłacane od września 2021 r. w czterech równych ratach co trzy miesiące. Warunkiem otrzymania stypendium jest wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie do dnia 30 maja 2021 r. oświadczenia. Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres biura Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej: Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8, p. 610, 00-656 Warszawa.

Finał LXXII Olimpiady Matematycznej
Zawody finałowe LXXII Olimpiady Matematycznej odbyły się 7-8 kwietnia. Wyniki ogłoszono podczas uroczystego zakończenia w dniu 30 kwietnia. Listę laureatów można znaleźć poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem prasowym, który zawiera m.in decyzje Komitetu Głównego o składach na zawody międzynarodowe.
Nagrodzeni w LXXII OM
Imię i nazwisko L.p. Nagroda
Juliusz Banecki36I
Antoni Buraczewski36I
Radosław Żak36I
Korneliusz Obarski32II
Michał Ciapka30II
Paweł Gadziński30II
Kosma Kasprzak30II
Łukasz Orski30II
Cezary Botta29II
Piotr Kuc29II
Marek Zbysiński29II
Mieszko Baszczak24III
Adam Dankowiakowski24III
Oskar Dąbkowski24III
Łukasz Łopacki24III
Konstanty Smolira24III
Antoni Stachowski24III
Bartłomiej Bychawski23III
Miron Hunia23III
Łukasz Skiba23III
Marcin Stopka23III
Kacper Paciorek20IV
Piotr Wojtala20IV
Jakub Bartecki18IV
Marcel Chwiałkowski18IV
Jakub Dziura18IV
Julia Filip18IV
Mateusz Gabzdyl18IV
Piotr Jakimiuk18IV
Tymoteusz Kucharek18IV
Michał Lipiec18IV
Krzysztof Lis18IV
Michał Mańka18IV
Patryk Michalski18IV
Michał Pajda18IV
Jakub Proboszcz18IV
Mateusz Rajs18IV
Krzysztof Salata18IV
Mateusz Scharmach18IV
Jakub Słowikowski18IV
Franciszek Sobota18IV
Jan Strzeszyński18IV
Maksymilian Wdowiarz-Bilski18IV
Michał Wiliński18IV
Artur Wojtuszkiewicz18IV
Jan Zakrzewski18IV
Dominik Bereżański17IV
Bartosz Chomiński17IV
Bartosz Głowacki17IV
Michał Hoffmann17IV
Tymoteusz Kwieciński17IV
Daniela Spurtacz17IV
Zakończenie LXXII OM i ostateczna lista finalistów
W piątek, 30 kwietnia o godzinie 18:00 rozpocznie się w trybie on-line uroczyste zakończenie LXXII OM. Do udziału zapraszamy wszystkich uczestników finału oraz ich nauczycieli. Link do spotkania został wysłany uczestnikom finału, dlatego prosimy o przekazanie go swym nauczycielom. W czasie spotkania zostaną ogłoszone ostateczne wyniki LXXII OM.

Dodatkowo, wszystkie odwołania zostały już rozpatrzone przez Komisję Odwoławczą, w wyniku czego lista finalistów LXXII OM powiększyła się o pięć osób. Jest ona dostępna tutaj. Wszystkim uczestnikom gorąco gratulujemy!
Lista finalistów LXXII OM
Pojawiłą się lista finalistów LXXII OM. Tytuł otrzymały osoby, które uzyskały co najmniej 4 punkty. Zaświadczenia zostaną rozesłane pocztą.
Uczestnicy zawodów III stopnia, którzy nie zostali finalistami, otrzymują wyróżnienia za wyniki zawodów stopnia II.

Odwołania można składać w panelu uczestnika do 23 kwietnia 2021 włącznie. Powinny one zawierać merytoryczne uzasadnienia próśb o zmianę oceny. Przy zgłaszaniu prośby o ponowne rozpatrzenie pracy prosimy o jasne i czytelne opisanie problemu. To może przyspieszyć prace Olimpiady.

Decyzje o przyznaniu tytułów laureata, nagród i składzie delegacji na zawody międzynarodowe zostaną oznajmione po rozpatrzeniu odwołań. Powinno to nastąpić do końca kwietnia.
Treści zadań i szkice rozwiązań III etapu
Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami i szkicami rozwiązań III etapu LXXII Olimpiady Matematycznej.