Aktualności
Sprawozdanie z CPS 2020
W dniach 26-28 sierpnia 2020 r. w trybie online odbyły się Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem oraz zadaniami i wynikami.
I etap LXXII Olimpiady Matematycznej
Dostępne są już zadania pierwszego etapu 72. Olimpiady Matematycznej! Zachęcamy do zapoznania się z TREŚCIAMI i rozwiązywania. Pierwszy stopień składa się z trzech serii zadań. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia.
WAŻNA INFORMACJA dla uczestników LXXII OM
Do wysyłanych rozwiązań zadań I etapu należy obowiązkowo dołączyć podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • formularz zgody dla osób nieletnich do pobrania tutaj
 • formularz zgody dla osób pełnoletnich do pobrania tutaj
Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komitetom Okręgowym sprawdzanie pracy.
Jeśli uczeń niepełnoletni nie może uzyskać wymaganej zgody, powinien dołączyć wyjaśnienie.
Na stronie działa system rejestracji na zawody pierwszego stopnia. Prosimy nadsyłających zadania o wpisanie tam swych danych nie później niż w momencie wysyłania rozwiązań do odpowiedniego komitetu okręgowego. Ponadto każdy uczeń po zalogowaniu może sprawdzić swój unikalny numer, który prosimy nanieść na rozwiązania zadań z I etapu OM wraz z innymi danymi wymaganymi w regulaminie OM.

Termin nadsyłania rozwiązań pierwszej serii mija 30 września. Rozwiązania zadań należy przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego terytorialnie dla szkoły. Uczestnicy z zagranicy przesyłają prace do komitetu okręgowego w Warszawie.

Uczestnicy finału dostaną:

 • maksymalną ocenę z matury z matematyki,
 • prawo wstępu na wiele wyższych uczelni zgodnie z decyzjami ich senatów.
Zwycięzcy będą reprezentować Polskę w:
 • LXII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej,
 • XV Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej,
 • Zawodach Państw Bałtyckich 2021,
 • XI Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt na Węgrzech w 2022 r.,
 • XIII Międzynarodowych Mistrzostwach Rumunii w Matematyce.

Reprezentacje Polski na zawody międzynarodowe
Zakończone zostały dogrywki, które były konieczne dla wyłonienia reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe.
Na 61 Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej (w Petersburgu) Polskę reprezentować będą:
  Juliusz Banecki,
  Kosma Kasprzak,
  Aleksandra Kowalska,
  Piotr Kubaty,
  Łukasz Orski,
  Radosław Żak.
Rezerwowymi są Iwo Pilecki-Silva i Rafał Pyzik.
Zawody odbędą się w trybie online.
Na 14 Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej Polskę będą reprezentować:
  Antoni Buraczewski,
  Adam Dankowiakowski,
  Paweł Gadziński,
  Korneliusz Obarski,
  Mateusz Scharmach,
  Marek Zbysiński.
Zawodnicy rezerwowi: Julia Filip, Michał Mańka, Paweł Pielasa.
Zawody odbędą się w trybie online.
Na 31 Zawodach Państw Bałtyckich (Baltic Way 2020), które odbędą się w Reykjaviku Polskę reprezentować będą:
  Piotr Blinowski,
  Bartosz Chomiński,
  Piotr Łaba,
  Kacper Paciorek,
  Piotr Zug.
Zawodnicy rezerwowi: Julia Filip, Michał Mańka, Paweł Pielasa.
Na 10 Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt (w Kutaisi w Gruzji) Polskę będą reprezentować:
  Alicja Abramczuk,
  Julia Filip,
  Justyna Palikowska,
  Gabriela Pietras.
Nagrody finansowe 71 OM
Komitet Główmy OM zdecydował przyznać nagrody finansowe za osiągnięcia na zawodach II stopnia 71 OM finalistom, którzy uzyskali najlepsze wyniki - wyróżnienia I, II i III stopnia:

 • wyróżnionym I stopnia w wysokości 1000 zł,
 • wyróżnionym II stopnia w wysokości 600 zł,
 • wyróżnionym III stopnia w wysokości 300 zł

oraz dwie nagrody specjalne im. Andrzeja Mąkowskiego w wysokości po 300 zł.
Wyróżnienia, nagrody i zawody międzynarodowe

Data publikacji: 02.05.2020r.

W dniu 29 kwietnia Komitet Główny zdecydował:
 1. Przyznać wyróżnienia w zawodach 71. Olimpiady:
  • I stopnia za wynik na zawodach II stopnia z przedziału 34-36p.
  • II stopnia za wynik z przedziału 28-31p.
  • III stopnia za wynik 26p.
  • IV stopnia za wynik z przedziału 22-24p.
 2. Przyznać nagrody im. Mąkowskiego dla Jakuba Baranowskiego za zadanie 3 i Iwa Pileckiego-Silvy za zad. 6.
 3. Kwalifikacja do zawodów międzynarodowych będzie przebiegać następująco:
  1. O kolejności 9 czołowych zawodników, tj. wyróżnionych I stopnia, zdecydują wyniki obozu zdalnego.
  2. O kolejności zawodników z klas przedmaturalnych, którzy uzyskali wyniki w przedziale 24-31p, zdecyduje suma wyników obozu zdalnego oraz wyniku na zawodach II stopnia wziętego ze współczynnikiem 2. Powyższy przedział wyników celowo uwzględnia jedynie część osób z wyróżnieniami IV stopnia.
  3. Ostateczne decyzje dotyczące uczestnictwa i wyboru delegacji na zawody międzynarodowe podejmie prezydium w zależności od rozwoju sytuacji.
 4. Skład na przyszłoroczne zawody EGMO to: Julia Filip, Justyna Palikowska, Alicja Abramczuk, Gabriela Pietras.
Wyróżnieni na LXXI OM
Imię i nazwisko L.p. Stopień
Kosma Kasprzak36I
Aleksandra Kowalska36I
Piotr Kubaty36I
Łukasz Orski36I
Iwo Pilecki-Silva36I
Rafał Pyzik36I
Radosław Żak36I
Juliusz Banecki35I
Stanisław Hauke34I
Korneliusz Obarski31II
Antoni Buraczewski30II
Jan Dobrakowski30II
Wojciech Drozd30II
Justyna Jaworska30II
Antoni Puch30II
Sebastian Spyrzewski30II
Marek Zbysiński30II
Tomasz Ślusarczyk30II
Paweł Gadziński29II
Daniel Goc29II
Piotr Łaba29II
Adam Dankowiakowski28II
Jagoda Maria Bracha26III
Mieszko Grodzicki26III
Jakub Baranowski24IV
Dominik Bałaban24IV
Piotr Blinowski24IV
Aleksander Bosek24IV
Wiktor Chmielewski24IV
Bartosz Chomiński24IV
Julia Filip24IV
Szymon Jakubicz24IV
Gabriel Kiciński24IV
Michał Kierul24IV
Filip Konieczny24IV
Michał Mańka24IV
Krzysztof Olejniczak24IV
Kacper Paciorek24IV
Paweł Pielasa24IV
Mateusz Scharmach24IV
Dominik Wawszczak24IV
Antoni Wiśniewski24IV
Jakub Zarzycki24IV
Piotr Zug24IV
Piotr Zygmunt24IV
Cezary Botta23IV
Bartłomiej Bychawski23IV
Dominik Bysiewicz23IV
Michał Grudzień23IV
Piotr Kuc23IV
Jakub Rudzik23IV
Adam Szeruda23IV
Artur Wojtuszkiewicz23IV
Marcel Zawadzki23IV
Maciej Giembicki22IV
Piotr Ludynia22IV