Aktualności
Informacje organizacyjne dot. zawodów II stopnia
Wszystkich uczestników zawodów II stopnia prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi, dotyczącymi zawodów II stopnia.
Listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia
Dostępne są już listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia ze wszystkich okręgów.
Rozwiązania zadań zawodów I stopnia
Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami zadań z wszystkich serii z zawodów pierwszego stopnia.
Przypomnienie o formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkim uczestnikom zawodów I stopnia przypominamy o obowiązku załączenia podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych do co najmniej jednej z serii wysyłanych rozwiązań zadań:

  • formularz zgody dla osób niepełnoletnich, dostępny do pobrania tutaj,
  • formularz zgody dla osób pełnoletnich, dostępny do pobrania tutaj.
Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komitetom Okręgowym sprawdzanie pracy.
Jeśli uczeń niepełnoletni nie może uzyskać wymaganej zgody, powinien dołączyć wyjaśnienie lub skontaktować się z Komitetem Okręgowym.

Przypominamy również o zarejestrowaniu się w systemie Olimpiady.

Rozwiązania II serii zawodów I stopnia
Dostępne są już rozwiązania zadań II serii zawodów I stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.