Aktualności
Organizacja zawodów II stopnia
Informujemy, że zawody II stopnia w roku szkolnym 2020/2021 zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. W związku z tym prosimy wszystkich uczestników zawodów II stopnia o zapoznanie się z regulaminem zawodów zdalnych. Dalsze informacje (instrukcja dla uczestników II stopnia 72 OM) pojawią się w najbliższych dniach.
Lista zakwalifikowanych do II etapu
Pojawiły się listy zakwalifikowanych ze wszystkich okręgów. Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Każdego ucznia zakwalifikowanego do II etapu prosimy o wypełnienie kwestionariusza uczestnika na stronie internetowej.

Rozwiązania do całego I etapu
Są już gotowe wszystkie rozwiązania z I etapu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi tutaj.
Rozwiązania do II serii
Dostępne się już rozwiązania do II serii. Zachęcamy do zapoznania się z nimi tutaj.
Zmiany w regulaminie OM
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej na wniosek Komitetu Głównego OM wprowadził zmiany do regulaminu OM, których celem jest umożliwienie przeprowadzenia zawodów pomimo trudności spowodowanych pandemią. Ostateczne decyzje będą podejmowane w zależności od sytuacji i decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Informacje będą umieszczane na stronie Olimpiady Matematycznej.