Aktualności
Sprawozdanie z RMM 2020
Pojawiło się sprawozdanie z 12. Rumuńskich Mistrzostw w Matematyce. Zachęcamy do jego przeczytania.
Treści zadań i szkice rozwiązań zawodów II stopnia
Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami i szkicami rozwiązań II etapu LXXI Olimpiady Matematycznej.
Organizacja zawodów II stopnia
Pojawiły się informacje dotyczące organizacji zawodów II stopnia dla wszystkich okręgów.

Uczestnicy Olimpiady Matematycznej dojeżdżający na zawody spoza miejscowości, w której się one odbywają, mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na Olimpiadę. Zwrot ten przysługuje jedynie uczniom korzystającym ze środków publicznego transportu zbiorowego (autobus lub pociąg II klasa). W celu refundacji kosztów podróży uczestnicy powinni przedłożyć następujące dokumenty: W przypadku posiadania biletu w obie strony, ubiegający powinien przedłożyć kserokopię tego biletu oraz przedstawić do wglądu oryginał.
Lista zakwalifikowanych do II etapu
Pojawiły się listy zakwalifikowanych ze wszystkich okręgów. Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Każdego ucznia zakwalifikowanego do II etapu prosimy o wypełnienie kwestionariusza uczestnika na stronie internetowej.

Rozwiązania do I etapu
Pojawiły się już rozwiązania do wszystkich zadań z I etapu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi tutaj.