Aktualności
Informacja dot. organizacji zawodów III stopnia LXXII OM

Zawody III stopnia odbędą się w dniach 7 i 8 kwietnia br. stacjonarnie, ale w rozproszeniu. Główne miejsca zawodów są organizowane przez Komitety Okręgowe OM.
Każdy z uczestników zakwalifikowanych na zawody otrzyma drogą mailową (na używany do logowania adres, który widnieje w kwestionariuszu) informację, gdzie powinien się zgłosić.
Zawody odbywać się będą w godzinach 10:00 – 15:00. Rejestracja od godz. 9:30.

Każdy uczestnik przy rejestracji okazuje aktualną legitymację szkolną oraz wypełnione i podpisane oświadczenie (do pobrania tutaj), które w przypadku osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego.
W razie niespełnienia tych warunków, uczeń nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.

Z uwagi na trwającą epidemię organizatorzy nie zapewniają uczestnikom wody ani poczęstunku, natomiast na sale będzie można wnieść swoją wodę i coś do zjedzenia.

Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do finału LXXII OM
Pojawiła się ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia LXXII OM. Do finału zostały zakwalifikowane 172 osoby.

Komisja Odwoławcza stwierdziła, że dwóch uczestników zawodów II stopnia przedstawiło niesamodzielne rozwiązania jednego z zadań i zdecydowała o obniżeniu ich ocen za to zadanie do 0.
Odwołania
Zwracam uwagę zawodników na zdanie z punktu IV.12 regulaminu OM: Prośba musi zawierać merytoryczne uzasadnienie.. Spełnienie tego warunku jest konieczne. Hipotezy: moje rozwiązanie jest na pewno dobre i zapewne tylko przez pomyłkę wpisano 0, nie mogą być potraktowane jako merytoryczne uzasadnienia. Trzeba wyraźnie napisać na czym polega rozwiązanie.
Michał Krych
Lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia LXXII OM
Pojawiła się lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia LXXII OM. W tym roku do finału dostały się wszystkie osoby, które zdobyły co najmniej 19 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy! Odwołania można składać w panelu uczestnika do godziny 21:00, 17 marca 2021.

Uczniów, którzy mają problemy techniczne ze złożeniem odwołania prosimy niezwłocznie o mail do ADMINISTRACJI STRONY (adres e-mail znajduje się na stronie w zakładce Kontakt).

Treści zadań i szkice rozwiązań II etapu
Zachęcamy do zapoznania się z treściami zadań i szkicami rozwiązań II etapu LXXII Olimpiady Matematycznej.