Aktualności
Sprecyzowanie pojęcia łamanej

Pojawiły się pytania dotyczące pojęcia łamanej.

Odcinki tworzące łamaną nie mogą się powtarzać, ale mogą się przecinać oraz mieć wspólne końce (również wtedy, gdy nie są kolejnymi odcinkami łamanej).

II seria zadań zawodów I stopnia
Dostępne są już zadania z II serii zawodów I stopnia.
Seminarium dla nauczycieli

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, organizuje seminarium dla nauczycieli poświęcone Olimpiadzie Matematycznej. Celem seminarium jest zaznajomienie nauczycieli z wybranymi zadaniami olimpijskimi i technikami ich rozwiązywania. Ma to ułatwić przyszłą pracę z uczniami w ramach szkolnych kółek matematycznych.

Zapisy na seminarium odbywają się drogą mailową – osoby chcące wziąć w nim udział prosimy o wysłanie wiadomości pod adres seminarium@om.mimuw.edu.pl

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 września 2022 w godzinach 17:30-19:00 na platformie Zoom.

Zadanie z szachownicą
Zadanie wywołało pytania. Otóż należy rozumieć, że nieskończona szachownica to płaszczyzna podzielona poziomymi i pionowymi prostymi na kwadraty o boku 1. Polami szachownicy są kwadraty o boku 1, na które została podzielona płaszczyzna.
Zawody I stopnia 74 Olimpiady Matematycznej

Zawody I stopnia 74 Olimpiady Matematycznej będą podzielone na trzy serie, po cztery zadania w każdej z nich. Serie będą publikowane sukcesywnie, zgodnie z datami zamieszczonymi w terminarzu.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Matematycznej należy:

 1. wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej Olimpiady,
 2. unikalny numer uczestnika, uzyskany po zalogowaniu w systemie, nanieść na każde z wysyłanych rozwiązań,
 3. rozwiązania zadań, podpisane zgodnie z instrukcją w pliku z ich treściami, przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego terytorialnie dla szkoły; Uczestnicy z zagranicy przesyłają prace do komitetu okręgowego w Warszawie. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań.
 4. do rozwiązań zadań zawodów I stopnia obowiązkowo załączyć podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  • formularz zgody dla osób niepełnoletnich, dostępny do pobrania tutaj,
  • formularz zgody dla osób pełnoletnich, dostępny do pobrania tutaj.
  Brak podpisanej zgody uniemożliwi Komitetom Okręgowym sprawdzanie pracy.
  Jeśli uczeń niepełnoletni nie może uzyskać wymaganej zgody, powinien dołączyć wyjaśnienie.

Dostępne są już zadania z pierwszej serii. Mamy nadzieję, że ich rozwiązywanie dostarczy wiele satysfakcji. Powodzenia!